Skip to content

Zašto usisavači više nemaju snagu u vatima?

  • Blog

Kod modernih usisavača se snaga više ne iskazuje samo u vatima zbog promjene tehnologije i različitih faktora koji utječu na učinkovitost usisavanja.

Tradicionalno, snaga usisavača se izražavala u vatima (W) kao mjera električne snage koju motor usisavača koristi. Međutim, samo izražavanje snage u vatima nije pružalo potpunu sliku o učinkovitosti usisavača. Snaga motora nije nužno najvažniji pokazatelj učinkovitosti usisavanja ili performansi usisavača. Drugi čimbenici kao što su dizajn usisne glave, protok zraka, usisna snaga i učinkovitost filtracije također imaju značajan utjecaj na performanse usisavača.

Proizvođači su prepoznali da je važno pružiti korisnicima cjelovitiju sliku o performansama usisavača. Umjesto da se samo fokusiraju na snagu motora, sada se često navode druge informacije poput usisne snage ili protoka zraka, koje daju bolji uvid u stvarne performanse usisavača.

Umjesto jednostavnog izražavanja snage u vatima, mnogi proizvođači sada koriste različite tehnologije i metode ocjenjivanja kako bi pružili cjelovitiju sliku o performansama usisavača. Na primjer, mogu se koristiti oznake kao što su “usisna snaga”, “efikasnost usisavanja” ili “razina čišćenja”. Ove oznake pokušavaju objediniti više faktora kako bi korisnicima pružile jasniju predstavu o tome koliko je usisavač učinkovit uklanjanju prašine, nečistoća i alergena s poda.

Promjena načina iskazivanja performansi usisavača ima za cilj pružiti korisnicima više relevantnih informacija kako bi donijeli informiranu odluku prilikom odabira usisavača, umjesto da se oslanjaju samo na jedan broj koji ne prikazuje cjelokupnu sliku.

Drugi razlog je nova regulativa koja je stupila na snagu u Europi. Europska unija je uvela energetsku oznaku za usisavače koja ima za cilj pomoći potrošačima da donesu informirane odluke o kupnji temeljem energetske učinkovitosti. Nova energetska oznaka koristi se za ocjenjivanje usisavača na temelju njihove učinkovitosti usisavanja, emisije prašine, potrošnje energije i drugih faktora, a ne samo snage motora izražene u wattima.

Kao rezultat tih promjena, kod usisavača se sada više naglašavaju drugi pokazatelji performansi i energetske učinkovitosti koji pružaju cjelovitiju sliku o usisavaču, umjesto da se fokusiraju isključivo na snagu motora izraženu u vatima.