Jamstvo

Sadržaj:


Svi uređaji imaju garanciju na ispravnost. Poneki uređaji imaju garanciju u servisu Zrinko Tehno d.o.o., dok neki imaju tvorničko jamstvo u trajanju od 24 mj (ili više). Sve opcije i uvjete pročitajte u nastavku.

Jamstveni list

Jamstvom jamčimo da će predmet jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi bit će besplatno otklonjeni u jamstvenom roku (u servisu Zrinko Tehno d.o.o.).

Uvjeti jamstva

 • Jamstveni rok počinje od dana kupnje proizvoda i traje minimalno 12 mjeseci (uz iznimke).
 • U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, bit će zamijenjen novim. Ako popravak proizvoda traje duže od 15 dana, jamstvo će biti produženo za vrijeme trajanja popravka.
 • Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen, odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
 • Davalac jamstva osigurava servis i rezervne dijelove.
 • U slučaju da kupac na servis pošalje proizvod koji je ispravan, tj.radi sukladno tehničkom opisu i naputku o uporabi, kupcu se naplaćuje pregled i testiranje proizvoda te troškovi dostave.

Jamstvo ne uključuje

 • Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjene koje nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje.
 • Estetska oštećenja uređaja.

Jamstvo se ne priznaje u ovim slučajevima

 • Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
 • Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
 • Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
 • Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži, elementarne nepogode i sl.
 • Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.
 • Ako je kvar nastao pogreškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
 • Ako je kvar nastao zbog korištenja u neodgovarajućim prostorijama i uvjetima (vlaga, temperatura…).
 • Ako je kvar nastao mehaničkim oštećenjem uslijed
  uporabe sile ili pada.
 • Ako proizvod nije korišten za kućnu upotrebu (uređaji su namijenjeni samo za kućnu upotrebu).

Napomene

 • Troškove i rizik dopreme proizvoda do servisa snosi kupac.
 • Prijavljena roba se predaje osobno ili se šalje nekom od dostavnih službi.
 • Oštećenja nastala u transportu izazvana lošim pakiranjem snosi pošiljatelj.
 • Kupljeni uređaji mogu imati estetska oštećenja jer su kupljeni bez originalne ambalaže.
 • JAMSTVO VRIJEDI SAMO KOD ZRINKO TEHNO d.o.o.