Skip to content

Jamstvo

Svi uređaji imaju garanciju na ispravnost. Poneki uređaji imaju garanciju u servisu Zrinko Tehno d.o.o., dok neki imaju tvorničko jamstvo u trajanju od 24 mj (ili više). Sve opcije i uvjete pročitajte u nastavku.

Jamstveni list

Jamstvom jamčimo da će predmet jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi bit će besplatno otklonjeni u jamstvenom roku (u servisu Zrinko Tehno d.o.o.).

Uvjeti jamstva

 • Jamstveni rok počinje od dana kupnje proizvoda, a trajanje je navedeno na jamstvenom listu svakog proizvoda.
 • U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, bit će zamijenjen novim. Ako popravak proizvoda traje duže od 15 dana, jamstvo će biti produženo za vrijeme trajanja popravka.
 • Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen, odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
 • Davalac jamstva osigurava servis i rezervne dijelove.
 • U slučaju da kupac na servis pošalje proizvod koji je ispravan, tj.radi sukladno tehničkom opisu i naputku o uporabi, kupcu se naplaćuje pregled i testiranje proizvoda te troškovi dostave.

Jamstvo ne uključuje

 • Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjene koje nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje.
 • Estetska oštećenja uređaja.

Jamstvo se ne priznaje u ovim slučajevima

 • Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
 • Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
 • Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
 • Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži, elementarne nepogode i sl.
 • Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.
 • Ako je kvar nastao pogreškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
 • Ako je kvar nastao zbog korištenja u neodgovarajućim prostorijama i uvjetima (vlaga, temperatura…).
 • Ako je kvar nastao mehaničkim oštećenjem uslijed uporabe sile ili pada.
 • Ako proizvod nije korišten za kućnu upotrebu (uređaji su namijenjeni samo za kućnu upotrebu).

Napomene

 • Troškove i rizik dopreme proizvoda do servisa snosi kupac.
 • Prijavljena roba se predaje osobno ili se šalje nekom od dostavnih službi.
 • Oštećenja nastala u transportu izazvana lošim pakiranjem snosi pošiljatelj.
 • Kupljeni uređaji mogu imati estetska oštećenja jer su kupljeni bez originalne ambalaže.
 • JAMSTVO VRIJEDI SAMO KOD ZRINKO TEHNO d.o.o.
 • Prava iz jamstva ne mogu ograničiti prava koja pripadaju potrošaču (fizičkoj osobi) po drugim pravnim osnovama.
 • Ako se roba koju ste kupili pokaže neispravnom ili ne izgleda ili funkcionira onako kako je bilo prikazano u oglasu, Prodavatelj je mora besplatno popraviti (ako je proizvod moguće popraviti).
 • Izmjenom zakona, od 1. siječnja 2022. godine, Kupac više nema pravo sâm birati želi li zamjenski proizvod ili popravak proizvoda. Načelno, moći ćete zatražiti djelomični ili puni povrat novca samo ako robu nije moguće popraviti ili zamijeniti.
 • Povrati zbog estetskih oštećenja ili nepromišljene kupnje (npr. neodgovarajuće dimenzije) se ne uvažavaju. Prodavatelj prodaje takvu (kozmetički oštećenu) robu te je Kupac u trenutku kupnje obaviješten o tome. Povrat se uvažava ako Kupac dokaže da oštećenje utječe na pravilan rad proizvoda.
Poneki uređaji imaju tvorničko jamstvo u trajanju 24 mj. Tada uz kupnju uređaja dobivate garantni list uz kontakt brojeve servisa kojima se obraćate ukoliko imate reklamaciju.